President

Name : Smt. Renu Mahant
Address : RZ-85, Bhawani Kunj.D-2, Vasant Kunj. New Delhi - 110 070, India
Ph : +91-11-26137069 , +91-11-26124721
Email : president.tfi@gmail.com

Secretary General

Name : C.K Sharma
Address : Sharma Hotel, Charbagh, Lucknow, UttarPradesh-226001, India
Mob : +91-9956867666
Email : chandrakrsharma@gmail.com

Treasurer

Name : P. Selvamani
Address : 646/4, Govindasamy Street, Vanniyar Nagar, Periyap Salem, Tamil Nadu 636016, India
Mob : +91-9443496302
Email : selvamaniptnta@gmail.com

TFI - IT Centre

Mob : +91-9818188999
Email : itcentre.tfi@gmail.com